Home » POLITICA DE QUALITAT

POLITICA DE QUALITAT

POLITICA DE QUALITAT

La implantació del Sistema de Gestió de Qualitat a CAPIFRIGO, S. L. És una decisió que ha pres la Direcció, amb l’objectiu d’establir una sòlida base organitzativa que permeti aplicar processos de millora, tant en la qualitat dels productes i serveis que ofereix als seus clientes. Com en els seus processos interns.

 

La Direcció està convençuda de que la Qualitat no és, en sí mateixa, una meta, sinó un estil de treball, que permet orientar millor les activitats de l’empresa cap als clients, i que ha d’estar present en cada un de nosaltres.

 

Així mateix, és conscient que per arribar a un alt nivell de qualitat en els serveis, és necessari gestionar l’organització de manera visible i sistemàtica, en base als següents principies de qualitat:

 

1. Enfocament cap a les parts interessades. Depenem de les parts interessades i per tant, em de comprendre les seves necessitats actuals per oferir-los-hi el millor servei. A més, la seva opinió pot ajudar-nos a identificar futures necessitats en el nostre àmbit professional..

 

2. Lideratge. No es dirigeix la organització; es lidera. La Direcció estableix la orientació de l’organització mitjançant el Sistema de Gestió de Qualitat, i procura que l’ambient de treball sigui l’adequat per motivar al personal en la recerca de les fites i objectius establerts.

 

3. Participació del Personal. El personal de l’empresa, a tots els nivells, és l’essència de l’organització, i el seu total compromís possibilita que la seva experiència i habitualitat siguin utilitzades en benefici propi i de la pròpia organització.

 

4. Millora continua. Amb mentalitat crítica i constructiva, hem de proposar millores en la forma en que treballem, tant en benefici de les parts interessades com en benefici de la pròpia organització. No podem donar per aconseguit un determinat nivell de qualitat en el servei sense intentar millorar, per que no existeix la qualitat com a fita, ni existeix un camí que ens porti fins a la qualitat. La Qualitat és el camí.

 

5. Requisits legals. La nostra activitat professional s’ha de desenvolupar sempre dins del marc legal i reglamentari que ens afecta, cuidant la prevenció de riscos i la salut de les persones.

 

6. Seguretat i salut. Per tal de complir amb la normativa legal actual en matèria de Seguretat i Salut en el treball, tot el nostre personal està format segons marca la Llei de prevenció de Riscos Laborals i disposa de tot l’equipament de protecció individual per realitzar la seva labor.

 

 7. Compromís amb els proveïdors. Els nostres proveïdors estan homologats en el nostre Sistema de Gestió de la Qulaitat per poder fer un seguiment dels mateixos i veure que compleixen amb els procediments i requisits interns de la nostra empresa.

 

En quant aquestes directrius estiguin presents en la forma d’actuar col·lectiva i individual, farem realitat la nostra Política de Qualitat.

 

Lleida, juny de 2019

 

 

La Direcció.