Home » Productes i serveis » Panells » Panells llana de roca

Panells llana de roca

Panells llana de roca

Resistència al foc Ei30

Resistència al foc Ei60

Resistència al foc Ei120

Resistència al foc Ei180

 

Panell format per un nucli aïllant tèrmic de llana de roca (MW) recobert per ambdues cares amb xpaa d'acer galvanitzat.

Panell aíllant tèrmic i resistent al foc.

Panells llana de roca - CAPIFRIGO, S.L.