Home » Productes i serveis » Panells » Panells de coberta

Panells de coberta

Panells de coberta

HI PIR CT amb escuma poliisocianurat (B S1d0)

Panell que configura un sistema de tancament lleuger per cobertes, compost per una cara d'acer nervada alta a l'exterior , un nucli aïllant d'escuma de poliisocianurat i una cara d'acer nervada plana a l'interior. El panell està dissenyat per muntar-se en sentit de la pendent, tancant d'una vegada tota la falda. La junta longitudinal es resol mitjançant un anclatge matxembrat i un perfil de tapajunts que garanteix l'estanquitat i tapa les fixacions.

 

HI PUR CT amb escuma poliuretà

Panell que configura un sistema de tancament lleuger per cobertes, compost per una cara d'acer nervada alta a l'exterior, un nucli aïllant d'escuma de poliuretà una cara d'acer nervada plana a l'interior. El panell està dissenyat per muntar-se en sentit de la pendent, tancant d'una vegada tota la falda. La junta longitudinal es resol mitjançant un anclatge matxembrat i un perfil de tapajunts que garanteix l'estanquitat i tapa les fixacions.

Panells de coberta - CAPIFRIGO, S.L.