Home » Productes i serveis » Panells » Panells ALTERMIC

Panells ALTERMIC

Altermic Llana de Roca

Alma d'acer i nucli de Llana de Roca amb resistència al foc

◊ Els panells Altermic de llana de roca ofereixen una barrera al foc de gran eficiència.

◊ La Llana de Roca és biosoluble.

◊ No pot ser atacada per insectes, microorganismes o fongs.

◊ És imputrefactible i no absorbeix aigua

◊ No absorbeix ni transmiteix olors.

◊ Densitat de nucli de 100 a 140 Kg/m3

Altermic Tancaments

Altermic panells coberta

Cobertes aïllades no transitables

Panells amb alma d'acer i escumes de Poliuretà PUR i Poliisocianurat PIR

Àmplia gamma de colors i espessors d'acer

Disponibilitat de panells amb Tapajuntes (fixació oculta)  Aleta Solapada (fixació vista)

Varietat de dissenys: 2,3 y 5 greques

Accessoris , Cumbreres, Baixcumbreres, Airejadors....

 

Altermic panells façana

Solucions per tancaments verticals en façanes

Panells amb nucli d'acer i escuma de Poliuretà PUR i Poliisocianurat PIR

Àmplia gamma de colors i espessors d'acer

Acabats Nervat, Microperfilat i Llis

Possibilitat de muntatge vertical i horitzontal

Panells amb fixació oculta i fixació vista

 

Altermic AGROPANELL

Específic per instal·lacions ramaderes

Els ambients altament corrosius que es generen a les granges, especialment en el sector porcí han portat a desenvolupar  panells amb alta protecció sense elements metàl·lics exposats per evitar la corrosió.

El recobriment interior del panell és una làmina plàstica opaca de color blanc, elaborat a partir de reines de poliester amb reforç de fibra de vidre. Mentre que la cara exterior del panell és una làmina d'acer que rigiditza el conjunt.

Entre les dos làmines s'injecta un cos de poliuretà rígid amb 40 kg/m3 que proporciona un alt grau d'aïllament tèrmic i dota al panell d'unes altes prestacions mecàniques i dota al panell d'unes altes prestacions mecàniques.

Avantatges:

               * Higiene i protecció

               * Alta resistència a agents corrosius propis d'instal·lacions ramaderes.

               * Fàcil neteja i alta durabilitat.

               * Apte pel contacte amb aliments.

               * No absorbeix olors ni es deteriora amb el temps.

               * Es resistent al contacte de fongs i bactèries.